Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün başlıca iki amacı vardır. Bunlardan ilki, psikoloji biliminin klinik, gelişim, sosyal, bilişsel, nöropsikoloji, istatistik ve endüstri dâhil tüm alanlarında temel bilgileri almış lisans öğrencileri yetiştirmek; ikincisi ise açılacak yüksek lisans ve doktora programları vasıtasıyla bilim insanları ve psikolojinin alt alanlarında uzman, yetkin psikologlar yetiştirmektir.

Psikoloji bölümümüzdeki öğrenciler “bilim insanı-uygulayıcı” modeline göre yetiştirileceklerdir. Başka bir deyişle, öğrencilerimizin hem akademisyen hem de uygulayıcı olma becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Bu şekilde Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek hem de uygulamalı alanlarda en etkin şekilde çalışabilecek donanımda olacaklardır. 

Bilgi ve uygulama becerilerinin yanında,  eleştirel ve çok yönlü düşünme yeteneği, yenilikçi bakış açısı, interaktif iletişim kurma becerisi, fikirlerini ve araştırmaları bilimsel ortamlarda yazı ve sunumlarla ifade etme, etkili takım çalışması yürütme, yüksek etik değer anlayışı lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim gören öğrencilerimizin kazanmasını hedeflediğimiz değerler arasındadır.