Projeler

"Emotion to Motion Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability"

Tarih: 2016-2018

Erasmus K2 Projesi, Proje Ortağı

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. F. Işıl Bilican

Araştırmacı: Arş. Gör. Yasemin Camcı

“Designing Quality and Training Tools for Competence Profile of Supported Employment Specialists"

Tarih: 2015-2018

AB Çerçeve Programı Projesi, 2015-1-TR01-KA202-021686

Koordinatör: Prof. Dr. Ahmet Cihan

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Selma Arıkan

Araştırmacılar: Doç. Dr. Işıl Bilican, Arş. Gör. Betül Polat

  

"Grup Psikoterapisi Eğitiminin Türkiye'deki Psikoterapistlerin Süreç Odaklılığına Olan Etkisinin            Ölçülmesi"

Tarih:2015  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje fonu destekli, S-BAG-2015-730

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. F. Işıl Bilican

Araştırmacı: Dr. Anne M. S. McEneane

Yüksek Lisans Tezleri

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Öles, Muhammed. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019). Dezavantajlı Gruplarla Çalışan Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yaşadığı İkincil Travmatik Stres, Tükenme ve Baş Etme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Işıl Bilican

Hıdıroğlu, Özge. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Öfke.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Kaykaç, Fundem Ece. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018). Premenstrüal Sendrom ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Farkındalığın Biçimleyici Rolü.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Çolakoğlu, Önay. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017). Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Deneyimleri, Stres Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Üzerine Bir Çalışma.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Türkan, Merve Muhsine. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017). İşitme Engelli Çocukların Annelerinin Stres Düzeyini ve Evlilik Doyumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Ağlar, Afra Elif. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017). İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Temel Benlik Değerlendirmesi ve Sosyal Desteğin Biçimleyici Rolü.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Işıl Bilican

Çakır, Ayşegül. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017). Anne Baba Tutumunun, Evlilikteki Uyum ve Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Işıl Bilican

Sağ, Bilgen. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2016). Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Pozitif Algının, Psikolojik Sağlamlik, Depresyon ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Tez no: 10127342.

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selma Arıkan

Bulduk, Sevde. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015). Annelerin Evlilik Çatışması Çözüm Stillerinin Çocukların Çatışmayı Algılamasındaki Biçimleyici Rolü.

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işıl Bilican

Çelikbilek, Ayşe. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2014). Kardiyoloji ve Onkoloji Hastası Kişilerde Yaşam Doyumu, Sağlık Odaklı Yaşam Kalitesi ve Özsaygı İlişkisi.

Doktora Tezleri

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selma Arıkan

Mamacı, Merve. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019). Duygusal Emek ve İyi Oluş Modeli PERMA Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Rolü.