Yayınlar

Yayınlar

2021

Kani, S.A., Buyukbayrak, E. E., Dural, U., Oguz, S., Yavuzer, Ö., et al. (2001). Impact of expectant mother’s knowledge level about fetal anomaly scan on their state anxiety prior to antenatal ultrasound screening. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine34(5). 
https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1874905

 2020

Dural, U. (2020). Örgüt psikolojisinde duygu düzenleme. Duygu Düzenleme, Gizem Cesur,Ela Arı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.261-276.
Dural, U. & Çankır, B. (2020). Bilişim ve Elektronik Sektörlerinde Sürdürülebilir Kalite Algısını Kadın ve Erkek Yöneticilerin Psikolojik İyi Halleri Yordar Mı? 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.1.
Dural, U. & Çankır, B. (2020). Does manager gender moderate how psychological well-being predicts sustainable quality perceptions? Business and Management  Studies: An International Journal, 8(4), 69-82. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1707
Kani, H. T., Kani, A. S., Dural, U., Basgoze, E., Aksu, C., Kahraman, M. M., ... & Imeryuz, N. (2020). The Effect of Dream Anxiety on Sleep Quality in Inflammatory Bowel Diseases. Digestive Diseases, 38, 380-389. doi: 10.1159/000504748.
Dural, U. & Çankır, B. (2020). Algılanan sürdürülebilir kalite ölçeğinin sektörlere göre ölçme değişmezliği. 3-5 Eylül 2020, 28. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara.

2019

Arıkan, S., & Çankır, B. (2019). Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi12, 1-1.

Ünal, E., Gençöz, T., & Sarı, S. (2019). Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz ile Öncül Yasın İncelenmesi: Bugünün ve Yarının Problemleri arasında Mahsur Kalmak (Sözel Bildiri) 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 3-7 Temmuz.

Malas, E. M., Arıkan, S. (2019). Interpersonal Sensitivity, Loneliness and Impulsivity as Predictors of Smartphone Addiction among University Students. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019, ss. 2-3 Özet.

Arıkan, S., Çankır, B. (2019). Sustainable Quality Perceptions and Consequences: Employee Wellbeing, Intention to Leave and Employee Performance. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019, ss. 1-2 Özet.

Erkol, M., Arıkan, S. (2019). Power Distance in the Mathematics Classes: How does it affect communication and academic performance? 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019, ss. 3-4 Özet.

Arıkan, S., Çankır, B. (2019). Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor?: Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2-4 Mayıs 2019,  ss. 1211-1218 Özet.

Bilican, F. I. (2019). Does a four-day group psychotherapy training change psychotherapists’ understanding of group processes? 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019.

Bilican, F. I., Camci, Y., Cihan, A., Yaman, H. & Ugur, A. M. (2019). Gains obtained after a three-day emotional intelligence training. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019.

Bilican, F. I., Cetinkaya, M., Celebi, E., Gulen, B., & Barham, H. (2019). Effects of Dialectical Behavior Therapy skills group on mood and relational skills of patients with substance dependence disorder. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019.

Bilican, F. I., Mutlu, H. H., Mutlu, H. H. & Gumus, M. (2019). Metacognitive structures of patients with and without cancer. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, Moskova, Rusya, 2-5 Temmuz 2019.

Çolakoğlu, Ö., Arıkan, S. (2019). A Qualitative Study on the Experiences of Nurses Employed in Pediatric Oncology Departments  19th EAWOP Congress, Turin, İtalya, 29 Mayıs -01 Haziran 2019, ss. 3 Poster Bildiri Özet.

Öztürk Anabal, İ., Arıkan, S. (2019). İş Yükü, İrritasyon ve Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteği ve Pozitif Psikolojik Sermaye Biçimleyici midir? İş'te Davranış Dergisi / The Journal of Behavior at Work, 4, ss.25-45.

Çankır, B., Arıkan, S. (2019). Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11, ss.1133-1150.

Arıkan, S., Cihan, A., Akgün, Ö. E., Ayyıldız, E., Aslan, Y. G., Canlı, B.  Bilican, F. I, et al. (2019). Enhancing Diversity at Work Through Supported Employment of People With Disabilities. 19th EAWOP Congress, Turin, İtalya, 29 Mayıs-01 Haziran 2019, ss. 2 Sözel Bildiri Özet.

Mamacı, M., Arıkan, S. (2019). The Moderator Role of Psychological Capital on the Relationship Between Emotional Labor and Well-being Model PERMA. 19th EAWOP Congress, Turin, İtalya, 29 Mayıs-01 Haziran 2019, ss.1 Sözel Bildiri Özet.

Sarı, S. (2019). Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6 (1), 1-17. DOI: 10.31682/ayna.507463.

Sarı, S,  Gençöz, F. (2019). Women's experiences of group intervention with schema therapy techniques: A qualitative process analysis. Counselling & Psychotherapy Research, 19: 301–310. https://doi.org/10.1002/capr.12222.

Sarı, S. (2019). Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6 (2), 106-126. DOI: 10.31682/ayna.495378.

2018

Arıkan, S. Ed. (2018). Supported Employment of People with Disabilities, Akademik Kitaplar, İSTANBUL.

Arıkan, S., Ayyildiz E., Ed. (2018). Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Akademik Kitaplar, İSTANBUL.

Arıkan, S. (2018). Özel Sektörde Engelli İstihdamı. Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Ed., Akademik Kitaplar, İSTANBUL, ss.93-100.

Arıkan, S. (2018). "Destekli İstihdam Kavramı". Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Ed., Akademik Kitaplar, İSTANBUL, ss.137-172.

Arıkan S. (2018). "Engelliliğin Neden Olduğu Sorunlar ve Sınırlamalar". Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Ed., Akademik Kitaplar, İSTANBUL, ss. 173-196.

Arıkan, S. (2018). "The Concept of Supported Employment", Supported Employment of People with Disabilities, S. Arıkan, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss. 9-44.

Ağlar, A. E., Arıkan, S. (2018). Acil Servis Çalışanlarında Stres ve İş Tatmini: Temel Benlik Değerlendirmeleri ve Sosyal Desteğin Rolü. İş'te Davranış Dergisi / The Journal of Behavior at Work, cilt.3, ss. 119-139.

Bilican, F. I., Camci, Y., Cihan, A., Yaman, H., Ugur, A. M., Juričko, A., Arzenšek, A., Winkels, K., , Gubbels, J., Van den Hove, M., Hasselt, H., Kovachev, L., Kamburova, N., Stanishev, M., Vasileiadis, A.,  & Papagianni, I. (2018). Effectiveness of an intensive three-day Emotional Intelligence training: Gains and lack of changes among the trainers. Medeniyet Arastirmaları Dergisi.

Bilican, F. I., Polat, B., (2018). "Engeli olan bireylerin kendi bakış açılarıyla istihdam ile ilgili eleştiri, görüş ve önerileri: Psikolojik bir bakış açısı.", Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, S. Arıkan ve E. Ayyıldız, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.109-124.

Bilican, F. I, Camci, Y. (2018). "Engelli bireylere yönelik psikoloji araştırmaları." Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, S. Arıkan ve E. Ayyıldız, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.125-135.

Mutlu, H. H., Bilican, F. I., Mutlu, H. H., & Gumus, M. (2018). A comparison of metacognitive factors among patients with cancer and the control group. Psycho-Oncology, 27, 1277-1283. doi: 10.1002/pon.4667.cvb9.

2017

Arıkan, S., Yıldırım Saatçi, E. (2017). Wisdom and Altruism in Entrepreneurship: Comparing Social Entrepreneurs to Entrepreneurs, EAWOP (The European Association for Work and Organizational Psychology) Congress. Sözel Bildiri, University College Dublin (UCD), Dublin, İrlanda.

Arıkan, S., Atilla Bal, E. (2017). Academic vs Corporate Employees: Do Individual Antecedents of Workaholism Differ for Different Working Conditions?, EAWOP (The European Association for Work and Organizational Psychology) Congress. Poster Bildiri, University College Dublin (UCD), Dublin, İrlanda.

Bal, E. A., Arıkan, S., & Günaydın, S. C. (2017). İşkolikliğin Olası Öncelleri: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedefleri. İş'te Davranış Dergisi2(2), 50-67.

Bilican, F.  I., Arikan, S., Duruk, B., Karagoz, L., & Malakcioglu, C.  (2017). Psychometric characteristics of the Turkish version of Steen Happiness Index. Sözel Bildiri. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda.

Bilican, F. I. (2017). Two group psychotherapy measure adaptations into Turkish: The Group Climate Questionnaire and the Curative Climate Instrument. Poster Bildiri. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda.

Bilican, F. I. (2017). Do psychotherapists’ awareness regarding group psychotherapy processes change after taking a group psychotherapy principles training? Poster Bildiri. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda.

Bilican, F. I. (2017).  İki Grup Psikoterapisi Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Grup Ortamı Anketi ve İyileştirici Ortam Anketi. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Sağ, B., Bilican, F. I. (2017).  Psikolojik Dayanıklılık; Erken Şemalar, Pozitif Algı, Depresyon ve Psikolojik İyi Oluş Hali Arasındaki İlişkiyi Etkiler Mi? VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Sağ, B., Bilican, F. I. (2017). Can psychological resilience mediate the relationship between early schemas and positive perception and depression and psychological wellbeing? Sözlü Bildiri. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Hollanda.

2016

Bal, E. A., Çetinaslan Arıkan, S., & Cihan Çalışkan, S. (2016).  Personality, Values and Career Concerns As Individual Antecedents of Workplace Influence Tactics. Global Media Journal: Turkish Edition7(13).

Bal E. A., Arıkan S., Çalışkan S.C. (2016). "Personality, Values and Career Concerns as the Employee Related Antecedents of Influence/Political Tactics in Organizations", in: Perspectives in Communication Studies, Kurultay A. B., Sabuncuoğlu B., Eds., PETER Lang, Frankfurt am Main, ss. 75-85.

Bal E. A, Arıkan S., "Kişilik ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerindeki Etkisi:Akademisyenler ve Şirket Çalışanları Üzerine bir Araştırma", 19. Ulusal Psikoloji Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2016, ss. 233-233.

Bilican, F. I. (2016). The relationship between focused attention meditation practice habits, psychological symptoms, and quality of life. Journal of Religion and Health. DOI:10.1007/s10943-016-0204-0.

Bilican F. I., Yapıcı A., & Kutlu O. (2016). A value model for depressive symptoms and hopelessness in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice.

Saraçoğlu Eroğlu, B., ve Arıkan, S. (2016). Acil Yardım Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Moderatörlük Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 31, 45-57.

2015

Arıkan, S. Ç. (2015). İş-Aile Çatışmasının Öteki Yüzü: İş Aile Zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmelliyetçilik, Yaşam Doyumu Değişkenleri ile Etkileşimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi15(4)

Bilican, F. I., & Soygüt, G. (2015). Professional development processes of trainee and experienced psychotherapists in Turkey (Türkiye’de Eğitim Sürecinde Olan ve Deneyimli Psikoterapistlerin Mesleki Gelişim Süreçleri). Turkish Journal of Psychiatry, 26 (4), 249-260. DOI. 10.5080/u8024.

Bilican, F. I., & Soygüt, G. (2015).  Türkiye’de psikoterapistlerin mesleki olarak değişimi ve gelişimi: Hangi mesleki özelliklerimiz değişiyor? Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2014

Bilican, F. I. (2014). Is there a relationship between psychopathology, quality of life, Focused Attention meditation, and chanting? 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, Fransa.

Bilican, F. I., & Soygüt, G. (2014). Türkiye’deki Psikoterapistlerin Mesleki Gelişim Süreçleri. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Bilican, F. I. (2014). Mantra Söyleme ve Mantra Meditasyonu ile Psikopatoloji ve Hayat Kalitesi Arasındaki İlişki. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods [Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri] (Çeviri. F. I. Bilican & Y. Dede, 2014, ss. 55-73). Thousand Oaks, California: Sage.

Yapıcı, A., & Bilican, F. I. (2014). Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity. Archive for the Psychology of Religion, 36, 53-69, DOI. 10.1163/15736121-12341277.

2013

Bilican F. I. (2013). Help-seeking attitudes and behaviors regarding mental health related among Turkish college students. International Journal of Mental Health, 42, 43-59, DOI: 10.2753/IMH0020-7411420203.

Bilican, F. I., & Soygüt, G. (2013). Professional development processes of Turkish psychotherapists. 13th European Congress of Psychology, Stockholm, İsveç.

Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches [Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları] (Çeviri. F. I. Bilican, 2013, ss. 139-154). Thousand Oaks, California: Sage.

Yapıcı, A., Bilican, F. I., & Kutlu, M. O. (2013). The relationship between Schwartz value categories, smoking, and alcohol use among Turkish college students. 13th European Congress of Psychology, Stockholm, İsveç.

Yapıcı, A., Bilican, F. I., & Kutlu, M. O. (2013). The relationship between Schwartz value categories, depression, and hopelessness among Turkish college students. 13th European Congress of Psychology, Stockholm, İsveç.

2012

Bilican, F. I., & Övül, M. (2012). Persekütuar Tip Sanrısal Bozuklukta Bütünleyici Psikoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu. Düşünen Adam, 24, 383-387, DOI.10.5350/2012250413.

Bilican, F. I. (2012). Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Psikoterapiye yaklaşımı. 17. Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Yapıcı A., Kutlu O., & Bilican F. I. (2012). Öğretmen adaylarının değer yönelimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 129-151.  

Yapıcı, A., Kutlu, M. O., & Bilican, F. I. (2012). Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimi ile İçki ve Sigara Kullanımı. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu. İstanbul.