PSİKOLOJİ

Ana Bilim Dalları

Bölümümüzde Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji, bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal bozukluklarını ve tedavi yöntemlerini işleyen psikolojinin bir alt dalıdır. Klinik psikolog ünvanı alabilmek için, Psikoloji lisans eğitimi üzerine Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Endüstri-Örgüt Psikolojisi, çalışma yaşamındaki insan davranışlarını incelemektedir. Endüstri-Örgüt psikologları hem verimli ve üretken bir çalışma ortamı yaratmak hem de çalışanların mutlu ve sağlıklı olması için uğraş göstermektedir.

Gelişim Psikolojisi, bireyin doğumundan ölümüne dek uzanan tüm yaşamı boyunca, fiziksel, duygusal ve toplumsal işlevlerindeki düzenli ve süregiden değişmeleri ve bunların birbiriyle etkileşimlerini incelemektedir.

Sosyal Psikoloji, bireylerin toplumsal aidiyetleriyle diğer bireyler ve toplumsal yapılarla etkileşimlerini, bireylerin inşa ettiği ilişkiler içinde ele alarak araştırmalarını yürütmektedir.