PSİKOLOJİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Ülkemizde psikoloji alanında ihtiyaç duyulan araştırıcı, sorgulayıcı, mesleki açıdan yetkin akademisyen ve uygulamacıları, en güncel bilgi ve yöntemleri etkili kullanarak yetiştirmek. 

Vizyon
Öğrenci ve öğretim üyelerinin yaptığı araştırma ve uygulamalarla ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji bilimine çarpıcı katkılar sunacak, fark yaratan bir bölüm olmak.