PSİKOLOJİ

Çift Ana Dal/Yan Dal

Psikoloji Bölümü öğrencileri Felsefe, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine çift anadal programına (ÇAP) başvuruda bulunabilirler. Bu bölümlerde eğitim gören öğrenciler de Psikoloji bölümüne ÇAP başvurusunda bulunabilmektedir.

Çift anadal programına başvurmadan önce, bu programlarla ilgili hususların belirtildiği “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”i lütfen okuyunuz. Yönetmeliği incelemek için: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Psikoloji bölümünde çift anadal yapan öğrencilerin alması gereken derslere dair bilgiler her bir bölüm için hazırlanmış olan programlarda belirtilmiştir. İntibak ve muafiyet başvuru süreçlerine dair bilgileri https://psikoloji.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/ders-intibaklari-basvurulari-hakkinda linkinden, gerekli formlara “Dokümanlar ve Mevzuat” başlığı altındaki “Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
01.07.2021 Felsefe-Psikoloji ÇAP
01.07.2021 Sanat Tarihi-Psikoloji ÇAP
01.07.2021 Sosyoloji-Psikoloji ÇAP
01.07.2021 Uluslararası İlişkiler-Psikoloji ÇAP
01.07.2021 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-Psikoloji ÇAP
01.07.2021 Sosyal Hizmet-Psikoloji ÇAP
08.02.2022 Ders İntibak Talep Formu