Doktora

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji bölümü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji bölümlerinin ortaklığında yürütülen "Klinik Psikoloji Doktora Programı"; klinik psikoloji yüksek lisans eğitiminden sonra, ileri psikopatoloji, ileri araştırma yöntemleri, psikoterapiler ve psikoterapi süpervizyon alanlarında özel beceri ve bilgi kazandırmayı amaçlayan ve uygulama içeren bir eğitim programdır. Klinik psikoloji alanında teori ve uygulamanın bütünleşmesi gereğinden hareketle programımızın temel misyonu, bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmektir.

Psikoloji alanında doktora eğitimi vermek için hazırlanan programın amaçları aşağıda belirtilmiştir;

  1. Psikoloji alanında yapılan araştırmaları takip edebilme, değerlendirebilme, özgün araştırma planlayabilme ve yürütebilme becerisini kazandırma.
  2. Ruh sağlığı alanındaki sorunları tanıma, açıklama, değerlendirme bilgi ve becerisini kazandırma.
  3. Psikolojik değerlendirmeye yönelik ölçekleri uygulama, puanlama, yorumlama ve bunlarla ilgili rapor yazabilme becerisini kazandırma.
  4. Psikoterapi alanında etkililiği kanıtlanmış psikoterapi uygulamalarının kuramsal arka planları hakkında yoğun bir bilgi birikimine sahip olmaları; psikoterapi tekniklerine ve özellikle “Bilişsel- Davranışçı Terapi”, “Dinamik Terapiler”, “Aile Terapisi”, “Diyalektik Davranışçı Terapi” ve “Şema Terapisi” tekniklerine yönelik bilgi ve uygulama becerisi kazandırma.
  5. Psikoterapi uygulamalarında edindikleri gözlemlerden yola çıkarak bilimsel sorular oluşturabilmeleri ve bu soruları bilimsel çalışmalara dönüştürebilme becerileri kazandırma.
  6. Bilimsel tutum ve davranışların yanı sıra mesleki etik ilkelere uygun davranma yetisini kazandırma

Programın akademik kadrosuna ve 4 yıllık müfredatına ilişkin bilgilere aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
24.01.2019 İMÜ ve FSMVÜ Psikoloji bölümleri ortak "Klinik Psikoloji Doktora Programı"