Lisans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni yapılandırılan bölümümüz alanında en etkin öğretim üyelerini bir araya getirmeyi, en son teknolojiyle donatılmış sınıflar ve laboratuarlar kurmayı ve uluslararası standartlarda eğitim vermeyi hedeflemektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünün başlıca iki amacı vardır. Bunlardan ilki, psikoloji biliminin klinik, gelişim, sosyal, kültürel, bilişsel, nöropsikolojik, istatistik ve endüstri dâhil tüm alanlarında temel bilgileri almış lisans öğrenciler yetiştirmek; ikincisi ise açılacak yüksek lisans ve doktora programları vasıtasıyla bilim adamları ve psikolojinin alt alanlarında uzman yetkin psikologlar yetiştirmektir.

Lisans ve lisansüstü programlarındaki öğrenciler teorik, araştırma ve uygulama alanlarında en son gelişmeleri takip eden bir eğitim alacaklardır. Psikoloji bölümümüzdeki öğrenciler “bilim adamı-uygulayıcı” modeline göre yetiştirileceklerdir. Başka bir deyişle, öğrencilerimizin hem akademisyen hem de uygulayıcı olma becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Bu şekilde Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek hem de uygulamalı alanlarda en etkin şekilde çalışabilecek donanımda olacaklardır. Öğrencilerimiz, lisans ve lisansüstü programlarımızda yoğun olarak verilecek teorik bilgilerin yanı sıra bölümdeki öğretim üyeleriyle birlikte araştırma yapacak, klinik ve endüstriyel stajlar sayesinde ise hem üniversitemiz bünyesinde hem de anlaşmalı olduğumuz hastane ve firmalarda uygulamalı stajlarını yapacaklardır. Öğrencilerimizin stajları öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilecek ve ek süpervizyon sağlanacaktır. Bilgi ve uygulama becerilerinin yanında,  eleştirel ve çok yönlü düşünme yeteneği, yenilikçi bakış açısı, interaktif iletişim kurma becerisi, yazı ve sunumlarla fikirlerini ve araştırmaları bilimsel ortamlarda ifade etme, etkili takım çalışması yürütme, yüksek etik değer anlayışı lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim gören öğrencilerimizin kazanmasını hedeflediğimiz değerler arasındadır. 

NOT: Bölümümüz müfredat programında yer alan "Seçmeli Derslerin" ilgili dönemde açılıp açılmayacağına ilişkin karar öğretim üyelerimizin ders yüklerine göre verilmektedir.