PSİKOLOJİ

Bölümümüz Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Staj İmkanı

29.07.2020

Bölümümüz lisans müfredatında zorunlu ders olarak yer alan “Psikolojide Alan Çalışması” dersi kapsamında, dördüncü sınıf öğrencilerinin staj uygulamaları 24 Temmuz 2020 itibarıyla başlamıştır. Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. F. Işıl BİLİCAN YURTERİ koordinatörlüğünde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda otuz öğrenciye üç farklı hastanede staj imkanı sağlanmıştır. Öğrenciler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmak üzere gruplara ayrılmıştır ve staj uygulamalarını yirmi dört iş günü boyunca yapmaya devam edeceklerdir. Geriye kalan dördüncü sınıf öğrencilerinin Güz döneminde staj uygulamalarını tamamlamalarına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Ülkemizdeki Psikoloji bölümlerinin müfredatları da incelendiğinde, lisans müfredatında zorunlu staj uygulaması dersinin yer alması üniversitemizi ve bölümümüzü öne çıkaran bir artı olarak görülmekte, ayrıca lisans öğrencileri için önemli bir deneyim fırsatı sağlamaktadır. Psikoloji Bölümü tanıtım broşürüne buradan ulaşılabilir.