PSİKOLOJİ

Bölümümüz Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Dr. Duygu AKYÜZ'den İki Değerli Çalışma

18.02.2021

Bölümümüz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Duygu AKYÜZ'ün çeviri ve editör ekibinde yer aldığı "APA Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Sözlüğü"* ve "Yetişkinlikte Oyun" başlıklı bölümün yazarlığını yaptığı "İnsan Yaşamında Oyunun Yeri"** kitabı yayınlandı. 

Kitapların künyesi aşağıda yer almaktadır.

* Vandenbos, R. G. (2020). Apa Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Sözlüğü (Çev. B. G. Çengelli, B. Aydın, E. Yılmaz,, ... , D. Akyüz, Hilal Karabulut). Nobel Akademik Yayıncılık

** Akyüz, D. (2020). Yetişkinlikle Oyun. T. G. Şendil (Ed.), İnsan Yaşamında Oyunun Yeri içinde,  Bilge Kültür Sanat.