PSİKOLOJİ

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Selma ARIKAN İMÜ adına Ankara'daki DEOR çalıştayına katılmıştır.

14.09.2018

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selma ARIKAN 14 Eylül 2018 Cuma günü Ankara Çukurambar Holiday Inn otelinde Türk Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilen DEOR (Dissemination and Exploitation of Project Results "Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması" Çalıştayı'na İstanbul Medeniyet Üniversitesi adına katılarak koordinatör yardımcısı ve gerçekleştirme görevlisi olduğu " Designing Quality and Training Tools for Competence Profile of Supported Employment Specialists" (İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı) projesinin proje çıktılarını sundu. Çalıştayda İstihdam ve Girişimcilik olmak üzere iki konu başlığı altında toplanan proje çıktıları ve bu proje çıktılarından faydalanılması için kamu kurumlarının ve karar alıcıların yapmaları gereken düzenlemeler tartışıldı. Çalıştaya KA2 proje temsilcileri dışında Milli Eğitim Bakanlığı; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlığı; Dışişleri Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; KOSGEB; Tübitak; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanlığından temsilciler katıldı.