PSİKOLOJİ

Doç. Dr. F. Işıl BİLİCAN'ın Bölüm Yazarlığı Yaptığı "Klinik Psikoloji" Kitabı Yayımlandı

12.10.2020

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. F. Işıl BİLİCAN'ın "Klinik Görüşme ve Gözlem"* ile "Davranışların Değerlendirilmesi"** bölümlerinin yazarlığını yaptığı Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama kitabı yayımlanmıştır. 

"Kitapta klinik psikoloji alanında önemli olan “İnsanı Anlamak ve Gelişim”, “Klinik Psikolojinin Gelişimi, Etik İlkeler ve Araştırmalar”, “Klinik Psikolojide Değerlendirme”, “Klinik Psikolojide Psikoterapi”, “Klinik Psikoloji ile Kesişen Alanlar”, “Yaşam Dönemleri Boyunca Klinik Psikoloji”, “Klinik Psikolojide Kültürel Konular” ve “Türkiye’de Klinik Psikoloji: Durum ve Öngörüler” bölümleri yer almaktadır. Kitap hazırlanırken her konunun içerisinden Türkiye’de mevcut durum da aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece kitabın hem evrensel hem de ülkemizde üretilen bilgi ve uygulamaları kapsamasına gayret edilmiştir." (Türk Psikologlar Derneği, 2020). 

* Klinik Görüşme ve Gözlem. Bilican, I. Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama, M. Eskin, Ç. G. Dereboyu ve A. N. Karancı, Editör, Türk Psikologlar Derneği, 2020.

** Davranışların Değerlendirilmesi. Bilican, I. Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama, M. Eskin, Ç. G. Dereboyu ve A. N. Karancı, Editör, Türk Psikologlar Derneği, 2020.