PSİKOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Uzay DURAL ŞENOĞUZ'un Bölüm Yazarlığı Yaptığı "Duygu Düzenleme" Kitabı Yayımlandı

27.11.2020

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Uzay DURAL ŞENOĞUZ'un "Örgüt Psikolojisi Bağlamında Duygu Düzenleme"* bölümünün yazarlığını yaptığı Duygu Düzenleme kitabı yayımlanmıştır. 

Kitapta, duygu düzenleme konusu genel olarak "Duygu Düzenlemenin Temelleri", "Gelişimsel Yaklaşım", "Klinik Yaklaşım" ve "Sosyal/Uygulamalı Yaklaşım" bağlamlarındaki on dört farklı bölümde ele alınmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Uzay DURAL ŞENOĞUZ'un kaleme aldığı "Örgüt Psikolojisi Bağlamında Duygu Düzenleme" başlıklı bölümde ise "Örgüt Yazınında Duygu Düzenleme", "İş Yerinde Birey Düzeyinde Duygu Düzenleme ve Güçlüğünün Belirleyicileri", "İş Yerinde Duygusal Olaylar ve İş Stresi", "Duygu Düzenleme ve Güçlüğünün Örgüt Bağlamındaki Sonuçları", "İş Yerinde Genel Psikolojik İyilik Hâl", "İş Yerinde Kişiler Arası İlişkiler Düzeyinde Duygu Düzenleme" ve "İş Yerinde Duygu Düzenleme Eğitimi" konularının üzerinde durulmaktadır. 

* Örgüt Psikolojisi Bağlamında Duygu Düzenleme. Şenoğuz, D. U. Duygu Düzenleme, G. C. Soysal ve E. Ö. Arı, Editör, Nobel Yayınları, 2020.