PSİKOLOJİ

İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı Projesi

28.02.2018

Koordinasyonunu bölümümüz öğretim üyelerindeden Doç. Dr. Selma Arıkan'ın gerçekleştirdiği İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı Projesi 1. Pilot Eğitimleri  17-19 Aralık tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlendi. 

İş Koçluğu, engelli bireylerle ve diğer dezavantajlı gruplarla çalışarak açık iş gücü piyasasında devamlı ücretli iş sağlamak için hazırlanan ayrıntılı bir metottur. Avrupa’da yapılan bir çalışmaya göre bazı üye ülkelerin “İş Koçluğu” kavramı ile deneyimleri bulunmasına rağmen, Türkiye ve Bulgaristan’ın işgücü piyasası ile engelli bireyler için mesleki eğitimi birleştirmede çok ilerlemediğini göstermektedir.

Türkiye’nin katılım sürecine dair olan ‘Engelli bireyler’ belgelerinde, Türkiye’de engelli bireyler için mesleki eğitim ve işgücü piyasasını birleştirmek için herhangi bir yöntem ve konseptin mevcut duruda bulunmadığını göstermektedir.

Proje, İş Koçluğu/Destekli İstihdam sağlayıcılarının bilgi, yetenek ve yetkinliklerinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonları için EQAVET sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje bir ECVET mesleki eğitim programı ile bağlantılı olarak öğrenme sonuçları üretmeyi hedeflemektedir. Bunlar:

- Engellilikle ilgili sorunlar ve sınırlamalar

- Engelli birey için yeterliliklerinin geliştirilmesine nasıl destek olunur?

- Destekli istihdam (iş koçluğu) kavramı

- Destekli istihdam uzmanı (iş koçu) için uygulama araçları ve yöntemleri

- Engelli bireyler için yardımcı teknolojiler

- Kariyer danışmanlığı yönergeleri

Proje ortaklığı aşağıdaki sonuçlarını elde etmeyi hedeflemektedir:

- İş Koçluğu/Destekli İstihdam sağlayıcılarının bilgi, yetenek ve yetkinliklerinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonları için bir EQAVET sistemi geliştirmek,

-  ECVET mesleki eğitim programı ile bağlantılı olarak öğrenme sonuçları üretmek,

- Çalışmayan engelli bireyler için, istihdam öncesi hazırlıkları ele almak,

- İş Koçluğu programının ulusal olarak akreditasyonunu sağlamak,

- Avrupa’da 4 ülkede pilot eğitim kursu ile 140’dan fazla İş Koçu/Destekli İstihdam sağlayıcı kişiye eğitim vermek.

Bu hedef ve sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilen Proje kapsamında 17-19 Aralık tarihleri arasında 1. Pilot Eğitim eğitimleri olarak Üniversitemiz Hocaları tarafından aşağıdaki eğitimler verildi.

-              Yrd. Doç. Dr. Emine Ayyıldız'ın "Engeli Olan Birey Olmanın Yarattığı Kısıtlılıklar"

-              Doç. Dr. Selma Arıkan'ın "Destekli İstihdam Kavramı"

-              Arş. Gör. Beliz Canlı "Destekli İstihdam Uzmanları için Pratik Araçlar"

-              Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan "Danışanın Temel Yetkinlik Gelişimini Sağlama"

-              Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün "Engeli Olan Danışanlar için Yardımcı Teknolojiler"

-              Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey "Kariyer Danışmanlığının İlkeleri"

1. Pilot Eğitim katılımcılarına sertifikaları Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cihan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile verildi.