PSİKOLOJİ

Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Toplantısı

27.02.2018

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selma ARIKAN "İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Araçları Tasarımı Projesi" kapsamında Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Nafiye ÖZTUĞ ile proje kapsamındaki olası işbirlikleri görüşmek için 27 Kasım 2017 tarihinde bir toplantı yaptılar. Toplantı esnasında Dr. Selma ARIKAN projenin detaylarını ayrıntılı olarak Sayın Nafiye ÖZTUĞ'a anlattı. Projenin önemli fikri çıktılarından biri olan eğitim modülleri hakkında Sayın Öztuğ bilgilendirildi ve pilot eğitimlerde işbirliği yapmak konusunda görüş birliğine varıldı.