PSİKOLOJİ

Öğrencilerimizin Doç. Dr. Selma Arıkan Danışmanlığında Hazırladıkları Projeye TÜBİTAK Desteği

20.08.2020

Bölümümüz öğrencilerinden Elif Nur BOSTANCIEda Nur BİÇER ve Berrak ÇAKIROĞLU'nun Doç. Dr. Selma ARIKAN'ın danışmanlığında hazırladıkları "Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ve İşkoliklik İlişkisi Bağlamında İşkoliklik ve Yaşam Doyumunu Yordayan Değişkenler" başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.