PSİKOLOJİ

Ders İntibak Süreci

Ders İntibakları Başvuruları Hakkında:
ÇAP programına kabul; önceden bir lisans programını bitirip ikinci defa lisans programı okumaya hak kazanma; kurum içi, kurumlar arası veya merkezi puanla yatay geçiş gibi yollar ile bölümümüze kabul edilen öğrencilerin ders intibaklarının yapılabilmesi için evraklarının tam olması önem arz etmektedir.
Bu evraklar: 
1. Başvuru dilekçesi 
2. Ek 1: İntibak edilmesi istenen derslerin bölümümüzde hangi derse intibak edileceği ile ilgili tablo
3. Ek 2: Daha önce aldığınız ve saydırmak istediğiniz dersin içeriği (Dersin açıklaması, haftalık ders dökümü olacak şekilde olmalıdır. Dokümanın üzerinde mühür ve yetkili birim yöneticisinin imzası olmalıdır). 
4. Ek 3: Öğrencinin transkripti (Dokümanın üzerinde mühür ve yetkili birim yöneticisinin imzası olmalıdır. Not dönüşüm cetveli veya harf notların yüzlük sistem karşılıkları transkript üzerinde olmaması durumunda bu evrak da ayrıca iletilmelidir ve bu evrakta da mühür ve imza olmalıdır).

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
08.09.2020 Ders İntibak Talep Formu